Osobní profil

Mgr. Jaroslav Červenka, advokát


 

Mgr. Jaroslav Červenka, advokát

Praxe:

  • V r. 2002 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo (magisterské studium).
  • V r. 2002 vykonával praxi u Veřejného ochránce práv (ombudsmana) v Brně.
  • V l. 2002 až 2003 v rámci výkonu základní vojenské služby působil na Vojenském úřadu pro právní zastupování Ministerstva obrany ČR.
  • V l. 2003 až 2006 byl advokátním koncipientem v Advokátní kanceláři Mgr. Radana Vencla v Hradci Králové (se zaměřením zejm. na obchodněprávní, konkurzní a občanskoprávní agendu).
  • Od r. 2006 vykonává činnost jako samostatný advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evid.č. 11174.

Publikační činnost:

  • článek „K rozhodování soudů ve věci rubopisu směnky a nařízení exekuce", Bulletin advokacie č. 7-8/2011
  • článek „Promlčení úroků z prodlení při promlčené jistině peněžitého dluhu (závazku)“, Bulletin advokacie č. 9/2004
  • články publikované na webu epravo.cz – oblast obchodního a pracovního práva


Kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Jaroslav Červenka, advokát
Ulrichovo náměstí 737
500 02 Hradec Králové
71456732

Služby advokátní kanceláře