Advokátní úschovy

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Jaroslav Červenka


 

Nabízíme služby advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s kupními smlouvami o převodu nemovitostí aj. majetku, za účelem správy kupní ceny (např. při požadavku složení kupní ceny na účet při podpisu smlouvy, s tím, že cena bude uvolněna ve prospěch prodávajícího po splnění dohodnutých podmínek, např. po zápisu vkladu vlastnického práva do KN…).

Podmínkou poskytnutí této služby je uzavření svěřenecké smlouvy mezi advokátem (správcem složené částky), složitelem a beneficientem (tj. osobou, které bude následně převedena složená částka).

Úschovy jsou poskytovány na majetkově oddělených účtech vedených na jméno advokáta u Unicredit Bank a.s.

Cena za úschovu (s náklady spojenými s úschovou již zahrnutými v ceně) se sjednává vždy individuálně zejm. s ohledem na výši složené částky.


Kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Jaroslav Červenka, advokát
Ulrichovo náměstí 737
500 02 Hradec Králové
71456732

Služby advokátní kanceláře