ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Jaroslav Červenka


 

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Jaroslava Červenky, která se nachází v centru Hradce Králové (na adrese Ulrichovo náměstí 737, 500 02 Hradec Králové).
Kde nás najdete - ukázat na mapě

Advokátní kancelář nabízí široké spektrum právních služeb pro občany, podnikající fyzické i právnické osoby, jakož i pro veřejnoprávní instituce. Komunikace probíhá podle požadavku klienta v českém, anglickém či německém jazyce.

Poskytujeme služby především v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva. Významnou oblast poskytovaných služeb tvoří agenda nemovitostí, smlouvy, řešení pohledávek (mimosoudní i soudní), náhrada škody, rodinné právo, obhajoba v trestním řízení.

Nabízíme právní zastupování v soudních, rozhodčích a správních řízeních.

Advokátní kancelář v případě potřeby zajistí spolupráci i s dalšími odbornými subjekty, jejichž činnost souvisí s poskytovanými právními službami, a to zejm. se znalci oceňujícími nemovitosti, notáři, exekutory aj.


Kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Jaroslav Červenka, advokát
Ulrichovo náměstí 737
500 02 Hradec Králové
71456732

Služby advokátní kanceláře