Ceny právních služeb

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Jaroslav Červenka


Odměna za poskytnuté právní služby se sjednává individuálně, v závislosti na složitosti, časové náročnosti a hodnotě věci.

Odměnu lze sjednat jedním z následujících způsobů:

1/ hodinovou sazbou:

- dle počtu hodin poskytování právních služeb

  2/ paušální odměnou:

  Sjednaný paušál zahrnuje dohodnutý počet hodin právních služeb měsíčně, a to za zvýhodněných sazeb, s možností přednostního vyřízení věci, operativních telefonických a e-mailových konzultací.

  Tento způsob odměny je vhodný při dlouhodobé spolupráci např. pro podnikatele, obchodní společnosti, obce aj.

  3/ podílem na hodnotě věci:

  - odměna odpovídá sjednanému procentu z hodnoty věci

   Před poskytnutím služeb je s klientem dohodnut způsob a výše odměny.

   Právním základem odměny advokáta je vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozd. předpisů (advokátní tarif preferuje smluvní odměnu, podpůrně platí výše odměny dle tzv. tarifní hodnoty věci). Otázky týkající se náhrady nákladů za zastoupení v občanskoprávním soudním řízení upravuje též vyhláška č. 484/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů.

   Informace o mimosoudním řešení sporu

   V případě, že klient advokáta vystupuje při poskytování právních služeb jako spotřebitel, má právo se s návrhem na případné mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb (pokud nebyl spor vyřešen přímo s advokátem) obrátit na Českou advokátní komoru, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.cak.cz. Návrh na takové řešení může podat pouze spotřebitel (ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


   Kontakt

   Advokátní kancelář
   Mgr. Jaroslav Červenka, advokát
   Ulrichovo náměstí 737
   500 02 Hradec Králové
   71456732

   Služby advokátní kanceláře