ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Jaroslav Červenka

LAW OFFICE / RECHTSANWALTKANZLEI


 

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Jaroslava Červenky, která se nachází v centru Hradce Králové (nedaleko zrekonstruované budovy bývalého pivovaru, dnes sídla Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).
Kde nás najdete - ukázat na mapě

Advokátní kancelář nabízí široké spektrum právních služeb pro občany, podnikající fyzické i právnické osoby, jakož i pro veřejnoprávní instituce (včetně obcí, krajů). Komunikace probíhá podle požadavku klienta v českém, anglickém či německém jazyce.

Nabízíme individuální přístup podle specifických potřeb a zájmů klientů, s možností jednorázové či déletrvající spolupráce.

Smlouvy, nemovitosti, pohledávky, obchodní společnosti, náhrada škody

Advokátní kancelář poskytuje služby především v oblasti občanského, obchodního, insolvenčního, správního a trestního práva. Významnou oblast poskytovaných služeb tvoří mj. agenda nemovitostí (převody nemovitostí a související záležitosti, bytové právo, právní servis pro realitní kanceláře), smlouvy (občanskoprávní i obchodní), řešení pohledávek (mimosoudní i soudní), komplexní právní servis pro podnikatelské subjekty (vč. zakládání a změn obchodních společností), náhrada škody, rodinné právo (vč. vypořádání společného jmění manželů), trestní právo (obhajoba obviněného, zastupování poškozeného). Poskytujeme též právní servis a poradenství ve věci insolvence (úpadku) podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, včetně poskytování právních služeb v oblasti oddlužení (návrhy na oddlužení aj.). 

 Zastupování klientů v soudních a jiných řízeních

Nabízíme zastupování klientů v soudních (občanskoprávních, exekučních, insolvenčních, trestních řízeních, ve správním soudnictví, v řízeních o ústavních stížnostech) i rozhodčích řízeních, ve správních řízeních (přestupková řízení, řízení podle stavebního zákona, v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, v daňových řízeních aj.). Součástí nabídky jsou i právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek (vč. služeb pro zadavatele veřejných zakázek).

On-line právní poradna

Součástí služeb kanceláře je i on-line poradenství, v plné míře využívající možností elektronické komunikace.

Spolupráce s dalšími odbornými subjekty

Advokátní kancelář případně zajistí spolupráci i s dalšími odbornými subjekty, jejichž činnost souvisí s poskytovanými právními službami, a to zejm. se znalci oceňujícími nemovitosti a další majetek, daňovými poradci, dražebníky realizujícími veřejné dražby, notáři, exekutory aj.

Zaručujeme diskrétnost a mlčenlivost.